Thursday, 23 February 2017

Eduardo Paolozzi: Butterflies Through Other Eyes #27

  Real Gold, 1950

Philadelphia Print, 1971